Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

12:20, 10/07/2024

Ngày 9/7, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về việc ban hành bổ sung, cập nhật Kế hoạch
thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Hoàng Gia Long chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Giang

Ngày 1/4/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Quy hoạch này có vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển ngành điện nói riêng và ngành năng lượng nói chung trong tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước. Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, nhằm xây dựng lộ trình tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án đáp ứng mục tiêu quy hoạch đã được đề ra, đáp ứng nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ, đảm bảo điện đi trước một bước; thực hiện chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, đáp ứng phát triển bền vững và đòi hỏi, xu thế của toàn cầu…

Đối với tỉnh Hà Giang, theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, giai đoạn 2021 - 2023, tầm nhìn 2025 dự án thuỷ điện Thái An được quy hoạch tiềm năng mở rộng thêm 41MW. Về nguồn thuỷ điện nhỏ, toàn tỉnh được Thủ tướng phê duyệt 37 dự án, tổng công suất là 330,9MW. Hiện nay, 30 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng công suất 279MW đang tích cực triển khai đảm bảo tiến độ.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Điện là ngành hạ tầng quan trọng, phát triển điện phải đi trước một bước tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước. Do vậy, đề nghị các Bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, ban hành các quy định, chủ trương đầu tư đối với các dự án điện thuộc Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; xây dựng chương trình quốc gia về khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Đối với nhóm địa phương đã đáp ứng đầy đủ chỉ tiêu công suất được phân bổ, Phó Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng triển khai theo đúng tiến độ, mục tiêu đặt ra, bảo đảm hiệu quả, lợi ích kinh tế. Đồng thời, xác định trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong triển khai các dự án nguồn điện, hạ tầng truyền tải, bảo đảm tính bao quát, tổng thể và khả thi./.

Phương Duyên- Tuấn Đạt


Ý kiến bạn đọc