Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đối thoại với nhân dân xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang)

18:44, 14/05/2024

Chiều ngày 14/5, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đã đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang trong việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Cùng dự đối thoại có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và thành phố Hà Giang.

 

Quang cảnh buổi đối thoại

Sau hơn 2 năm thực hiện, Nghị quyết số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh đã thực sự đi vào đời sống và đạt kết quả nhất định, chuyển biến tích cực. Để có được kết quả đó, là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân các dân tộc toàn tỉnh nói chung, của thành phố Hà Giang và xã Phương Thiện nói riêng.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi đối thoại

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào các dân tộc. Tại cuộc đối thoại, đại diện các ban ngành của tỉnh, cấp ủy, chính quyền cơ sở và người dân đã có nhiều ý kiến tham gia thảo luận, góp ý, đề xuất giải pháp, như: Tiếp tục thực hiện quyết liệt các nội dung của Nghị quyết số 27, nhất là trong việc cưới, việc hiếu, trong tổ chức lễ hội, sinh hoạt văn hóa trong dòng tộc; chỉ đạo sát sao và phát huy tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xóa bỏ hủ tục; quan tâm khôi phục tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số vì đây là giá trị văn hóa, bản sắc tốt đẹp; nhân rộng mô hình nhà táng bằng kim loại dùng chung trong tổ chức tang lễ vì tiết kiệm và tiện lợi, dễ làm; đề nghị xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình để nhân dân các địa phương cùng tham khảo, học tập. Sàng lọc, nhận diện, chỉ rõ những phong tục tốt đẹp, có giá trị bản sắc để bảo tồn và phát huy.

Các đại biểu dự buổi đối thoại.

Quan tâm tổng kết, đánh giá sát việc thực hiện là cơ sở để tiếp tục thực hiện. Nghiên cứu, xem xét, triển khai đồng bộ giữa xóa bỏ hủ tục gắn chặt với bảo tồn giá trị tốt đẹp. Trong xây dựng nếp sống văn minh, trước hết quan tâm xây dựng văn hóa con người, văn hóa ứng xử đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Đình Phới phát biểu tại buổi đối thoại

 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi tiếp thu, giải đáp những đề xuất, kiến nghị của nhân dân xã Phương Thiện.
Bí thư Đảng ủy xã Phương Thiện, Lê Xuân Mạnh báo cáo việc thực hiện Nghị quyết tại buổi đối thoại
Bà Nguyễn Thị Hường, Trưởng thôn Mè Thượng đề xuất khôi phục lời nói, chữ viết chuẩn, những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Tày.

Trao đổi với người dân, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao các ý kiến tham gia, thảo luận, góp ý, đề xuất. Đây đều là những ý kiến tâm huyết, sát thực và làm sáng rõ hơn việc thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đi vào đời sống một cách cụ thể, thiết thực, đồng thuận và tích cực. Để tiếp tục triển khai, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nêu 3 quan điểm cụ thể của tỉnh trong thực hiện Nghị quyết đó là: “Thường xuyên, liên tục, kiên trì” và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đề nghị cấp ủy, chính quyền thành phố, xã Phương Thiện tiếp tục quán triệt, triển khai nghị quyết tốt hơn, hiệu quả hơn. Triển khai thực hiện Nghị quyết cần gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, hiệu quả, bền vững, trên nguyên tắc tuân thủ những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm đồng bộ, quyết liệt trên cả 2 mặt xây và chống.

 Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, cụ thể hóa thành chương trình hành động, thể chế hóa và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Thực hiện xóa bỏ hủ tục phải có sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt, xây dựng con nguòi mới, giá trị mới, tạo nên những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với văn minh đô thị, đặc biệt là với địa phương như xã Phương Thiện và thành phố Hà Giang.

Thời gian tới, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh 3 giải pháp để cấp ủy, chính quyền xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện gồm: Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc theo hướng đa dạng, sinh động, sáng tạo, với các giải pháp khoa học, bài bản, kiên trì, sát với thực tiễn từng thôn, từng dân tộc; tuyên truyền các mô hình hay, các làm hiệu quả. Đưa các nội dung xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu vào trong sinh hoạt Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trong nhân dân. Cùng với đó, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu: Duy trì và phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 27 để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, tham mưu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Qua đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày càng lan tỏa trong đời sống và phát huy hiệu quả bền vững.

Thanh Giang- Văn Hương


Ý kiến bạn đọc