Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

16:23, 15/05/2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, kết quả đạt được và những đóng góp của đội ngũ các nhà khoa học nói riêng và ngành Khoa học công nghệ nói chung.

Sáng 15/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ chào mừng Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam; Kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ và Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh với nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ và phát huy vai trò đội ngũ trí thức, nhà khoa học, ngành Khoa học công nghệ nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, rất đáng trân trọng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, kết quả đạt được và những đóng góp của đội ngũ các nhà khoa học nói riêng và ngành khoa học công nghệ nói chung cho đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nhấn mạnh văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định: "Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để tăng trưởng kinh tế", Thủ tướng cho rằng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là một yêu cầu khách quan, là lựa chọn khôn ngoan và cần có sự ưu tiên về nguồn lực trong giai đoạn hiện nay để phát triển đất nước nhanh, bền vững. Thủ tướng cho rằng, không chỉ những nhà khoa học mới đóng góp cho khoa học công nghệ mà tất cả mọi người đều có thể góp sức cho sự nghiệp khoa học công nghệ ở những công việc, nhiệm vụ khác nhau, nhất là thế hệ trẻ. 

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, cần xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển khoa học công nghệ bao trùm, toàn diện; đầu tư thích đáng cho hạ tầng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực cho khoa học xã hội nhân văn, đặc biệt là nhà khoa học nữ, nhà khoa học trẻ, nhà khoa học công tác những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 

Chúc mừng các nhà khoa học được trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm nay, Thủ tướng đề nghị các nhà khoa học tiếp tục nhận thức trọng trách lớn lao đối với đất nước để cống hiến, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nguồn: VTV.VN


Ý kiến bạn đọc