Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Lan tỏa cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết ở Đảng bộ Quân sự tỉnh

16:30, 27/04/2022

Cùng với các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh, những ngày này Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đang tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

   Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến

Đảng bộ Quân sự tỉnh hiện có 5 Đảng bộ, 34 chi bộ với 383 Đảng viên. Ngay sau khi Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 được phát động, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa của cuộc thi. Đó là sự đổi mới, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, thiết thực trong bối cảnh hiện nay, bởi vậy đã triển khai sâu rộng để cán bộ, Đảng viên sắp xếp thời gian và công việc tham gia cuộc thi đầy đủ và hiệu quả nhất.

Để tạo sức lan tỏa đến 100% cán bộ, chiến sỹ biết và tham gia. Đảng bộ Quân sự tỉnh cũng đã triển khai cho các Chi, Đảng bộ cơ sở để kịp thời tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, cách thức tham gia cuộc thi. Nhằm giúp mọi cá nhân hiểu đúng, hiểu rõ về các Nghị quyết của Đảng, từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trước mỗi nhiệm vụ được giao.  

Có thể thấy rằng, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đang tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong Đảng bộ Quân sự tỉnh. Tin rằng, với khí thế này, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh sẽ chung sức, đồng lòng để sớm đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả./.

                                                                                             Quốc Hoàn( Bộ CHQS tỉnh)

             


Ý kiến bạn đọc