Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng CCHC

17:43, 24/10/2022

Xác định tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với công tác cải cách hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông đã đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính quyền điện tử nhằm phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục hành chính.

 

Thực hiện nghiêm túc quy định của cơ quan về sử dụng chữ ký số, chuyển, xử lý, phát hành văn bản trên hệ thống điện tử.   

Là cán bộ phụ trách lĩnh vực truyền thông, chị Vương Thị Hoa, Trưởng phòng Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông luôn chủ động học hỏi, tìm hiểu tài liệu về chuyển đổi số để áp dụng vào công việc của bản thân. Đồng thời quán triệt, vận động cán bộ, nhân viên đồng thuận, tích cực hưởng ứng. Thực hiện nghiêm túc quy định của cơ quan về sử dụng chữ ký số, chuyển, xử lý, phát hành văn bản trên hệ thống điện tử.   

Thời gian tới Sở Thông Tin và Truyền thông, tiếp tục tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan

Trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông xác định các nội dung chuyển đổi số cần tập trung chỉ đạo thực hiện với các nhiệm vụ cụ thể của từng tháng, quý và phân công trách nhiệm đối với từng phòng, đơn vị. Đầu tư trang thiết bị, gắn với nâng cấp hệ thống các phần mềm, nhằm thay đổi cách làm truyền thống sang cách làm ứng dụng công nghệ. Qua đó, kiểm soát chặt chẽ quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính ngay từ khi tiếp nhận đến các bước trình tự cho đến trả kết quả. Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được thực hiện dịch vụ công mức độ 4. Trong 9 tháng đầu năm, tiếp nhận trên 62 hồ sơ; các hồ sơ đều được trả trước và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Thúc đẩy triển khai nền tảng điện toán đám mây nhằm sao lưu dữ liệu cho hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh

Thời gian tới Sở Thông Tin và Truyền thông, tiếp tục tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan. Thúc đẩy triển khai nền tảng điện toán đám mây nhằm sao lưu dữ liệu cho hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Thực hiện chuyển đổi địa chỉ mạng thế hệ mới đối với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đảm bảo hoàn thành 100% các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra./.

Hồng Duyên- Đình Anh

 


Ý kiến bạn đọc