Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Điều chỉnh phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

19:30, 30/11/2021

Ngày 30/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 2513/QĐ-UBND, phân loại cấp độ dịch đối với các địa bàn của tỉnh (áp dụng từ ngày 30/11), cụ thể như sau:

1. Đối với cấp xã, phường, thị trấn:

- Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh): 185 đơn vị

- Cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng): 05 đơn vị

- Cấp 3 - Nguy cơ cao (vùng cam): 03 đơn vị

2. Đối với cấp huyện, thành phố:

- Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh): 11 đơn vị

3. Đối với cấp tỉnh: Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh)

Phân loại chi tiết:

 

TTĐT


Ý kiến bạn đọc