Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Họp Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại Đảng bộ tỉnh

15:22, 13/12/2021

Ngày 13/12, Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại Đảng bộ tỉnh tổ chức phiên họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận cuộc họp

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận phiên họp

Năm 2021, Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai kịp thời nhiều giải pháp tuyên truyền, nắm bắt, đấu tranh phản bác, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định xã hội. Các thành viên Ban chỉ đạo chủ động phối hợp chặt chẽ, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tích cực ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, sáng tạo, linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, nhất là thực hiện có hiệu quả Đề án "Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội”; kết nối, kêu gọi sự quan tâm các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền chủ trương, chính sách, tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh Hà Giang và các hoạt động thông tin đối ngoại của Đảng bộ tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà cho rằng cần làm tốt công tác cung cấp thông tin báo chí và tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí T.Ư

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà cho rằng cần làm tốt công tác cung cấp thông tin báo chí và tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí T.Ư

Tại phiên họp, thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp. Từ đó, thống nhất quy chế, kế hoạch hoạt động công tác thông tin đối ngoại của Đảng bộ tỉnh năm 2022.

Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Hồng Hải đề xuất kêu gọi các đoàn làm phim quốc tế đến tỉnh

Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Hồng Hải đề xuất kêu gọi các đoàn làm phim quốc tế đến tỉnh

Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Đỗ Thái Hòa đề nghị thay đổi cách chia sẻ dữ liệu theo hướng mở.

Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Đỗ Thái Hòa đề nghị thay đổi cách chia sẻ dữ liệu theo hướng mở.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo khẳng định: Thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại đã có đóng góp quan trọng khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân các dân tộc và quảng bá hình ảnh của tỉnh Hà Giang đến với các tỉnh, thành phố trên cả nước nói riêng và Thế giới nói chung. Đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Phó Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục tập trung triển khai tốt công tác thông tin đối ngoại gắn với thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; mở rộng quan hệ và định hướng truyền thông cho cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, hợp tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh Hà Giang luôn là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài, khách du lịch nhằm tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các thành viên tiếp tục tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới, định hướng dư luận và đấu tranh ngăn chặn âm mưu chống phá, luận điệu xuyên tạc, quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về thông tin đối ngoại. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thông tin đối ngoại; trong đó, vận động mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tận dụng hiệu quả mạng xã hội để tuyên truyền về các hoạt động của tỉnh Hà Giang chính xác, kịp thời và đa ngôn ngữ tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Hoàng Thu Hằng đề xuất các giải pháp phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí T.Ư

 

Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Hoàng Thu Hằng đề xuất các giải pháp phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí T.Ư

Lãnh đạo Báo Hà Giang đề xuất tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí của T.Ư.

Lãnh đạo Báo Hà Giang đề xuất tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí của T.Ư.

Văn Hương- Phương Duyên


Ý kiến bạn đọc