Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến kiểm tra khu vực ra đề thi tuyển CCVC khối Đảng, Đoàn thể tỉnh

12:03, 13/12/2021

Sáng ngày 13/12, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Hà Giang đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác bảo mật tại khu vực làm việc của Ban ra đề thi Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực làm việc của Ban ra đề thi

Sau khi thăm, kiểm tra thực tế công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn bảo mật khu vực làm việc của Ban ra đề thi, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban giám sát, tiểu ban an ninh, bộ phận giúp việc và trực tiếp cán bộ, chiến sỹ trong tiểu ban đã đề cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, đảm bảo bảo mật cao nhất cho đề thi nói riêng và kỳ thi của tỉnh nói chung, cùng với đó bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, giữ an toàn sức khỏe cho các thành viên Ban ra đề thi, Ban giám sát và tiểu ban an ninh…

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Nguyễn Minh Tiến đề nghị Ban giám sát và tiểu ban an ninh tăng cường công tác bảo mật, chủ động xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo an toàn nhất cho ban ra đề thi và khu vực Ban ra đề thi làm việc, giám sát chặt chẽ từ các thành viên Hội đồng thi và các thành viên tổ giúp việc, tổ phục vụ theo đúng quy định, khách quan, minh bạch, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình làm việc của Ban ra đề thi./.

Đình Anh

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc