Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Xây dựng Nông thôn mới phải đảm bảo thực chất

14:15, 06/11/2022

Triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới. Chỉ đạo về vấn đề này, tại Phiên họp tháng 10 UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải đảm bảo thực chất, nâng cao được mức sống cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ xây dựng Nông thôn mới tại cơ sở

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, 11 huyện, thành phố đã đăng ký tiếp nhận xi măng, tổng khối lượng xi măng đã bàn giao cho các huyện, thành phố là trên 32 nghìn tấn, đạt 91,46% kế hoạch. Với số lượng xi măng đã tiếp nhận, các xã đã tổ chức làm được gần 308 km đường bê tông nông thôn, đạt 83,44%. Thực hiện chung sức xây dựng nông thôn mới, lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện được trên 347.000 m đường bê tông các loại, triển khai bó láng nền nhà 756 hộ; xây dựng 736 công trình nhà tắm, 747 nhà tiêu hợp vệ sinh; cứng hóa, di dời 428 chuồng trại; xây dựng 432 bể nước;... Nhân dân đóng góp trên 191 nghìn ngày công và hiến trên 120.700 m2 đất để mở mới gần 5,4 km đường đất, đá; sửa chữa, nâng cấp, mở rộng gần 3km đường các loại.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, yêu cầu Văn phòng điều phối nông thôn mới, các huyện thành phố tiếp tục đẩy mạnh các tiêu chí, phù hợp với từng địa phương, từng thôn bản. Có quyết tâm cao để hoàn thành mục tiêu đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, để nghị các huyện, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cung ứng và tiếp nhận xi măng để thực hiện bê tông hoá đường giao thông nông thôn tại các xã năm 2022. Có giải pháp tốt, lồng ghép các nguồn vốn được phân cấp; triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả. Qua đó, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân./.

Hồng Duyên - Hải Hà


Ý kiến bạn đọc