Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Họp thẩm định xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang đạt chuẩn Nông thôn mới

16:45, 10/01/2023

Chiều 9/1, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới tỉnh chủ trì họp thẩm định xét công nhận xã Việt Hồng huyện Bắc Quang đạt chuẩn NTM năm 2022. Dự họp có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh – Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Thường trực UBND huyện Bắc Quang.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo kết quả thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế 19 tiêu chí xã NTM của các sở, ngành cho thấy: Hồ sơ xét, công nhận xã Việt Hồng đạt chuẩn NTM của UBND huyện Bắc Quang và xã Việt Hồng đúng, đủ theo quy định. Đặc biệt, xã Việt Hồng đạt 63/63 chỉ tiêu thuộc 19/19 tiêu chí NTM, đạt 100% và không có nợ đọng xây dựng cơ bản. Ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM đạt từ 98,76% - 99,23%. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu kín, 100% nhất trí công nhận xã Việt Hồng đạt chuẩn NTM.

Kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long nhấn mạnh: Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ, các tiêu chí NTM, chỉ tiêu đối với xã đạt chuẩn NTM của xã Việt Hồng đến nay đã đầy đủ theo quy định để được công nhận đạt chuẩn NTM. Đề nghị UBND huyện Bắc Quang tổ chức công bố xã Việt Hồng đạt chuẩn NTM theo quy định. Riêng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh làm các thủ tục khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng xã Việt Hồng đạt chuẩn NTM theo quy định./.

Hải Hà


Ý kiến bạn đọc