Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Huy động sức mạnh của nhân dân cùng xây dựng NTM

18:10, 21/11/2022

Cùng với các phong trào thi đua nói chung, nhiều năm qua phong trào thi đua xây dựng NTM được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh chú trọng triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đã huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân theo tiêu chí ''Nhà nước và nhân dân cùng làm''.

Đến nay, 90% thôn, bản trong tỉnh có đường đi được xe cơ giới

Có thể khẳng định, chương trình xây dựng NTM đã lan tỏa và tác động tích cực đến nhân dân. Cụ thể, trong 5 năm từ 2017-2022, toàn tỉnh đã huy động được trên 1,5 triệu ngày công lao động tham gia mở mới, nâng cấp, sửa chữa trên 4.000km đường bê tông, giao thông nông thôn các loại. Đến nay, 90% thôn, bản trong tỉnh có đường đi được xe cơ giới. Để đạt được kết quả đó trước hết phải kể đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; công tác tuyên truyền vận động đã làm thay đổi nhận thức của nhân dân; phát huy vai trò chủ thể, nội lực của người dân tham gia thực hiện các tiêu chí.

Thường xuyên kiểm tra, động viên khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến trong thực hiện xây dựng NTM

Từ kết quả đạt được, trong thời gian tới tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ thực hiện chương trình NTM gắn với giảm nghèo bền vững. Tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức về nội dung, phương pháp, cách làm và cơ chế chính sách của Nhà nước theo tinh thần người dân làm chủ, huy động nội lực là chính. Thường xuyên kiểm tra, động viên khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Phấn đấu đạt mục tiêu đề ra đó là đến năm 2025 toàn tỉnh sẽ có 82 xã đạt chuẩn NTM; có từ 60% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn biên giới, vùng núi được công nhận đạt chuẩn NTM, tương đương khoảng 800 thôn./.

Nguyễn Tâm- Hồng Hải


Ý kiến bạn đọc