Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Vị Xuyên nỗ lực giảm nghèo bền vững

14:57, 09/06/2024

Với những giải pháp đa dạng của cấp ủy, chính quyền cùng sự chung tay của cộng đồng, công tác giảm nghèo tại huyện Vị Xuyên trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Góp phần tạo chuyển biến tích cực về đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc của huyện.

Gia đình ông Nguyễn Văn Uyết là một trong những hộ cận nghèo của thôn Làng Cúng, xã Đạo Đức được hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Gia đình ông Nguyễn Văn Uyết là một trong những hộ cận nghèo của thôn Làng Cúng, xã Đạo Đức. Năm 2023 gia đình ông được hỗ trợ 14 triệu 750 nghìn đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cùng với nguồn vốn của gia đình, ông Uyết đã đầu tư mua 1 con trâu sinh sản. Với sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng với ý chí vươn lên, gia đình anh Uyết phấn đấu cuối năm 2024 sẽ thoát hộ cận nghèo.

Mô hình nuôi hươu tại huyện Vị Xuyên

Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, ngoài rà soát, đánh giá phân tích nguyên nhân, hiện trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo, các xã, thị trấn của huyện Vị Xuyên đã chú trọng tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả; tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất.

Năm 2024, huyện Vị Xuyên phấn đấu giảm 1.110 hộ nghèo, cận nghèo

Điểm nổi bật trong công tác giảm nghèo bền vững của huyện Vị Xuyên đó là huyện đã căn cứ vào đặc điểm tình hình của từng xã, thị trấn để triển khai nội dung giảm nghèo phù hợp với thực tiễn. Chủ động lồng ghép chương trình giảm nghèo với phát triển KT-XH, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, hỗ trợ về y tế giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội. Hiện toàn huyện Vị Xuyên có trên 9.000 hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ lệ 34%. Năm 2024, huyện phấn đấu giảm 1.110 hộ nghèo, cận nghèo tương đương tỷ lệ 4,2%.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, huyện Vị Xuyên đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho những người yếu thế từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển./.

Nguyễn Tâm – Tuấn Đạt


Ý kiến bạn đọc