Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi làm việc tại huyện Bắc Mê

23:37, 17/04/2024

Ngày 16/4, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận, thực hiên Quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Bắc Mê.

Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn tiến hành làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bắc Mê về việc thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở, việc thực hiện Kết luận số 515-KL/TU; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân; công tác nắm tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện và các nội dung trọng tâm khác.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã biểu dương những kết quả Ban Thường vụ Huyện uỷ Bắc Mê đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời đề nghị huyện cần tiếp tục phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp; xây dựng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, tư pháp, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản lý Nhà nước. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất chính đáng, hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Nắm bắt tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề bất cập, nảy sinh. triển khai thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống dân vận, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, chú trọng việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp, quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, phát triển tổ chức, đoàn viên, hội viên. Phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ dân vận thôn, tổ dân phố, người có uy tín, cốt cán tôn giáo, Hội nghệ nhân dân gian trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố và tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận. Thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết gắn với sơ kết, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm và đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Đoàn công tác tặng 170 xuất quà và thuốc cho học sinh mầm non xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê

Trước đó đoàn đã đi thực tế việc thực hiện công tác dân vận, việc triển khai Luật thực hiện dân chủ cơ sở, Nghị quyết số 27-NQ/TU tại xã Minh Sơn, thăm một số mô hình trên địa bàn xã; tặng 170 xuất quà và thuốc cho học sinh mầm non xã Minh Sơn và làm việc với Đảng ủy xã.

Trọng Toàn (Bắc Mê)


Ý kiến bạn đọc