Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Ban thu hút đầu tư tỉnh họp triển khai nhiệm vụ

11:00, 05/04/2023

Sáng ngày 5/4, Ban thu hút đầu tư tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và quý 1 năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban thu hút đầu tư tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự họp có đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì cuộc họp

Ban thu hút đầu tư tỉnh được thành lập tháng 6/2021, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với phương châm “Doanh nghiệp thành công, Hà Giang phát triển”. Kết quả, từ đầu năm 2022 đến nay, Ban thu hút đầu tư tỉnh đã tiếp nhận và tham mưu giao các sở, ngành, đơn vị giải quyết đề xuất, kiến nghị của hơn 90 doanh nghiệp. Tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm việc trực tiếp với trên 20 nhà đầu tư; thường xuyên kiểm tra tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, khảo sát quỹ đất để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Hiện tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án vốn đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký trên 5.900 tỷ đồng; cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án. Ngoài ra, công tác theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính được Ban thu hút đầu tư tỉnh thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Ban đã tham mưu 127 văn bản với 455 nhiệm vụ giao các sở, ngành, UBND cấp huyện.

Trao đổi tại cuộc họp, các sở, ngành tập trung đã phân tích, chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong thu hút đầu tư, như: Ban Thu hút đầu tư tỉnh thành lập trùng vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các nhà đầu tư gặp khó khăn khi đến khảo sát tại tỉnh; nhiều nhà đầu tư chủ yếu mong muốn đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng, đô thị, trong khi tỉnh thiếu quỹ đất thu hút đầu tư; công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn; công tác theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị đôi lúc chưa kịp thời…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Ban thu hút đầu tư tỉnh yêu cầu các thành viên Ban thu hút đầu tư tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư. Tham mưu chỉ đạo xây dựng hoàn thiện quy trình tổng thể về thu hút, thẩm định và quản lý các dự án đầu tư từ khâu nghiên cứu, đề xuất dự án đến khi khởi công xây dựng dự án. Quan tâm kết nối các nhà đầu tư, tập đoàn có năng lực về tài chính, kinh nghiệm đến nghiên cứu đầu tư tại tỉnh. Chủ động phân tích tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết các khó khăn vướng mắc chung của các dự án liên quan đến thủ tục về đất đai, xây dựng, năng lực nhà đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu Ban thu hút đầu tư tỉnh tham mưu, đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Lập danh sách theo dõi các dự án chậm tiến độ và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, giám sát, kiên quyết chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài hoặc nhà đầu tư không có năng lực triển khai theo quy định của Luật đầu tư.

Tại cuộc họp, đã công bố Quyết định kiện toàn thành viên Ban thu hút đầu tư tỉnh gồm 5 thành viên. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban thu hút đầu tư tỉnh.

Nguyễn Tâm - Hồng Duyên


Ý kiến bạn đọc