Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị

18:43, 08/10/2021

Ngày 8/10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị cho học viên các lớp hệ tập trung, hệ hoàn chỉnh năm học 2020 – 2021 và lớp hệ không tập trung khóa XIV năm 2019 – 2021 tỉnh Hà Giang. Đến dự có các đồng chí Thào Hồng Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ...

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Đối với hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị tập trung, hệ hoàn chỉnh năm học 2020 – 2021 có 58 học viên và lớp Cap cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 14, năm học 2019 – 2021 có 90 học viên là cán bộ quản lý của các Sở, Ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh. Trong thời gian học tập, các học viên đã được trang bị, cung cấp những kiến thức cơ bản, có hệ thống về Chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó giúp các học viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng thế giới quan cách mạng và phương pháp duy vật biện chứng. Vận dụng sáng tạo lý luận, phương pháp khoa học để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ quan, đơn vị công tác. Kết thúc khóa học 100% số học viên đều xếp loại khóa trở lên và được cấp bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận Chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ bế giảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị các học viên tham gia khóa học tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức cách mạng, thường xuyên học tập nâng cao trình độ và vận dụng những kiến thức lý luận vào thực tiễn công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan quản lý và sử dụng cán bộ căn cứ vào kết quả học tập để có kế hoạch phân công, bố trí công tác phù hợp đối với những cán bộ đã tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, gắn công tác đào tạo bồi dưỡng với sử dụng cán bộ một cách hiệu quả. Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cũng yêu cầu Trường Chính trị tỉnh thực hiện tốt chức năng liên kết, phối hợp quản lý các lớp cao cấp chính trị, lớp cao học mở tại trường; tham mưu đề xuất cho tỉnh đề nghị với Học viên mở các loại hình mới tại tỉnh như: Lớp hoàn chỉnh cao cấp Lý luận chính trị, lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại tỉnh... Đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, làm tốt công tác quản lý, giảng dạy gắn với đánh giá nhận xét học viên đi vào thực chất, phát huy bản sắc văn hóa của trường Đảng./.

Quỳnh Hương


Ý kiến bạn đọc