Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Nỗ lực tăng hạng chỉ số gia nhập thị trường

18:12, 27/06/2022

Theo báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa được công bố: Chỉ số thành phần gia nhập thị trường của tỉnh Hà Giang có bước tăng hạng vượt bậc, xếp thứ hạng 11/63 tỉnh, thành phố, tăng 26 bậc so với năm 2020. Qua đây khẳng định quyết tâm của tỉnh Hà Giang trong cải cách thủ tục hành chính.

Nỗ lực tăng hạng chỉ số gia nhập thị trường

Hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Chỉ số gia nhập thị trường được đánh giá với 19 chỉ tiêu, gồm: Các khía cạnh về thủ tục đăng ký, cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện và chi phí gia nhập thị trường để doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động. Trong đó, Hà Giang có 2/19 chỉ tiêu nằm trong top 10 địa phương của cả nước: Xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố có cán bộ tại bộ phận “một cửa” am hiểu về chuyên môn nhất; có cán bộ tại bộ phận “một cửa” nhiệt tình, thân thiện nhất.

Chỉ số gia nhập thị trường được đánh giá với 19 chỉ tiêu

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, mỗi cán bộ thực hiện nhiệm vụ luôn xác định rõ quan điểm “sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ”; chủ động nâng cao văn hóa công vụ trong hoạt động thực thi nhiệm vụ. Liên tục đổi mới, ứng dụng công nghệ vào xử lý, giải quyết thủ tục hành chính, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau đăng ký kinh doanh để chính thức đi vào hoạt động. Đồng thời, triển khai phần mềm điện tử đánh giá sự hài lòng về công tác chuyên môn và cán bộ ngay tại bộ phận một cửa.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và giải quyết hơn 353 nghìn hồ sơ

Nhờ xác định mục tiêu rõ ràng, cùng sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa, dù lượng công việc rất lớn, song sự hài lòng từ nhân dân cũng rất cao, tỷ lệ giải quyết thủ tục trước và đúng hẹn, đạt 94%. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và giải quyết hơn 353 nghìn hồ sơ; trong đó có 342 nghìn hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

Tỉnh Hà Giang đang tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo hướng tăng cường sự minh bạch, khách quan, giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân và cơ quan nhà nước. Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận “một cửa” các cấp; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo đánh giá kết quả hoạt động./.

Hồng Duyên- Phương Duyên


Ý kiến bạn đọc