Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

100% cơ sở kinh doanh lưu trú, khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Giang cài đặt thông báo lưu trú qua phần mềm ASM

22:31, 16/04/2024

Sau hơn 3 tháng triển khai Phần mềm thông báo lưu trú gọi tắt là phần mềm ASM, trên địa bàn thành phố Hà Giang đã có 265/265 cơ sở kinh doanh lưu trú và 12/12 cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện cài đặt, tạo lập tài khoản thông báo lưu trú qua phần mềm ASM, đạt 100% kế hoạch đề ra.

100% cơ sở kinh doanh lưu trú đã thực hiện cài đặt, tạo lập tài khoản thông báo lưu trú qua phần mềm ASM
20 cơ sở trang bị máy quét Qrcode thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM

Sau hơn 3 tháng triển khai Mô hình, bước đầu đem lại những hiệu quả tích cực, được đánh giá cao về những tiện ích mang lại trong công tác đăng ký, quản lý lưu trú. Phần mềm giúp cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ sở khám chữa bệnh giảm thời gian nhập liệu các thông tin khách lưu trú, bệnh nhân và việc cập nhật thông tin đăng ký lưu trú tự động gửi đến cơ quan Công an một cách nhanh chóng và kịp thời, thuận tiện trong thực hiện khai báo lưu trú, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, thực hiện thắng lợi Đề án 06 trên địa bàn toàn. Đồng thời, do được kết nối với Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên đảm bảo thông tin khách lưu trú được đồng bộ và cập nhật liên tục giúp Cảnh sát khu vực, Công an xã, phường quản lý nhân hộ khẩu, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong ứng dụng công nghệ tiện ích, góp phần quan trọng trong chuyển đổi số. Theo đó, đến nay, Mô hình đã được triển khai đến 265/265 cơ sở kinh doanh lưu trú và 12/12 cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện cài đặt, tạo lập tài khoản thông báo lưu trú qua phần mềm ASM, đạt 100% kế hoạch đề ra; trong đó, số cơ sở đã tự trang bị máy quét Qrcode là 20 cơ sở, đã thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM được 14.218 người./.

Hải Hà – Phương Duyên


Ý kiến bạn đọc