Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh, toàn diện

18:14, 14/10/2022

Ngay sau khi thành lập, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Đảng. Ngày 14/10/1930, Trung ương Đảng quyết định thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức kiêm giao thông, tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay. Trải qua 92 năm, cùng với sự phát triển chung của toàn ngành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Hà Giang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị trí, vai trò của mình và góp phần quan trọng vào những thành tựu mà tỉnh đã đạt được.

 

Lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hội nhập quốc tế do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Học viện Ngoại giao tổ chức

Một trong những lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hội nhập quốc tế do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Học viện Ngoại giao tổ chức cho gần 100 cán bộ đảng viên là lãnh đạo cấp phòng, ban, xã, thị trấn của huyện Quản Bạ, Yên Minh.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ đảng viên được cập nhật tình hình, hoàn thiện kỹ năng để xử lý công việc một cách chủ động, linh hoạt

Với những kiến thức được truyền đạt dễ hiểu, sát thực tế với tình hình thực tiễn địa phương đã giúp cho cán bộ đảng viên được cập nhật tình hình, hoàn thiện kỹ năng để xử lý công việc một cách chủ động, linh hoạt; đáp ứng nhiệm vụ công việc trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

 
 
Các đại biểu và học viên tham dự lớp tập huấn tại huyện Yên Minh

Xác định rõ trách nhiệm là cơ quan tham mưu giúp việc về công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Chính vì vậy, Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thành ủy luôn bám sát vào tình hình thực tiễn của địa phương để tham mưu cho Đảng bộ huyện những chủ trương, giải pháp xây dựng bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ qua các thời kỳ. Nhiều nơi có những cách làm hay, phù hợp đã và đang góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành, triển khai các Đề án, Nghị quyết, Kế hoạch

Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của T.Ư và căn cứ tình hình thực tiễn của tỉnh, trong những năm qua ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tập trung tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành, triển khai các Đề án, Nghị quyết, Kế hoạch liên quan đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, việc thực hiện các khâu về công tác cán bộ luôn được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, phát triển đảng viên mới được chú trọng. 9 tháng đầu năm 2022 kết nạp được 817 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên trên 72.600 đồng chí..

Nhiều nơi có những cách làm hay, phù hợp đã và đang góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng

Kết quả đạt được của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ, công chức càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành; tiếp tục nêu cao tinh thần “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Nguyễn Tâm- Tuấn Quỳnh


Ý kiến bạn đọc