Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Phát huy vai trò của Chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm nông nghiệp đặc thù

22:35, 18/02/2021

Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có địa hình chia cắt mạnh đã tạo nên nhiều tiểu vùng khí hậu và các yếu tố nông hóa, thổ nhưỡng khác nhau. Điều đó đã tạo cho Hà Giang nhiều sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc thù và là đặc sản của các vùng miền trong tỉnh.

Hồng không hạt Quản Bạ đã được cấp Chứng nhận Chỉ dẫn địa lý

Có thể kể đến một số sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc thù của Hà Giang đã được cấp Chứng nhận Chỉ dẫn địa lý như Cam sành Hà Giang, Mật ong Bạc hà Mèo Vạc, hồng không hạt huyện Quản Bạ. Bên cạnh đó, Cục Sở hữu trí tuệ cũng đang xem xét để cấp Chứng nhận Chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm Gạo tẻ Già Dui tại xã Thèn Phàng huyện Xín Mần của Hà Giang.

Mật ong Bạc hà - một trong các sản phẩm nông nghiệp đặc thù của Hà Giang

Các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của Hà Giang khi được cấp Chứng nhận Chỉ dẫn địa lý sẽ tạo cơ hội thúc đẩy và mở rộng sản xuất đối với sản phẩm theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp và nâng cao thu nhập của người nông dân; ngoài ra, khi các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh được cấp Chứng nhận Chỉ dẫn địa lý cũng góp phần quảng bá hình ảnh của Hà Giang đối với khách du lịch trong nước và quốc tế.

Theo đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ, khi một sản phẩm nông nghiệp được cấp Chứng nhận Chỉ dẫn địa lý thì người tiêu dùng sẽ biết rõ về nguồn gốc của sản phẩm tại các khu vực sản xuất (xuất xứ của sản phẩm). Đối với các sản phẩm được cấp Chứng nhận Chỉ dẫn địa lý phải đảm bảo các yêu cầu có đầy đủ các yếu tố đặc thù về điều kiện thời tiết, khí hậu, các điều kiện về nông hóa thổ nhưỡng, phương thức và qui trình sản xuất truyền thống đặc trưng của người nông dân…để tạo ra sản phẩm mang tính đặc thù của địa phương. Vì vậy, các sản phẩm như Cam sành, Mật ong Bạc hà, hồng không hạt Quản Bạ là những sản phẩm nông nghiệp của Hà Giang có tính đặc thù về tiểu vùng khí hậu, nông hóa thổ nhưỡng và truyền thống canh tác đặc biệt của người dân tại các vùng miền trong tỉnh.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của các sản phẩm nông nghiệp địa phương khi được cấp Chứng nhận Chỉ dẫn địa lý, trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang đã xác định rõ tầm quan trọng của việc xây dựng Chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc thù của địa phương; ngành Khoa học Công nghệ của tỉnh cũng đã đẩy mạnh công tác xúc tiến, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong tỉnh có các sản phẩm nông nghiệp đặc thù, đủ điều kiện để đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ xem xét cấp Chứng nhận Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm.

                                                                 Phạm Văn Phú

                                                             (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Giang)

 

 


Ý kiến bạn đọc