Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hội nghị BCH Đảng bộ Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 10

17:14, 15/10/2022

          Chiều 14/10, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị BCH lần thứ 10 mở rộng, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Văn Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, đại diện các Chi, Đảng bộ trực thuộc.

Toàn cảnh hội nghị

9 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong Đảng uỷ Khối tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, duy trì, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Quán triệt các tổ chức đảng chủ động, tích cực lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN đạt kết quả tốt. Qua đó các chỉ tiêu chính về doanh thu, nộp ngân sách, thu nhập bình quân đầu người đều tăng… Chú trọng thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng. Trong đó, kịp thời kiện toàn 31 cấp ủy viên đối với 21 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp 80 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức 123 đảng viên, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 21 đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức viên chức và người lao động, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiều và các biểu hiện tiêu cực khác. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao hơn nữa vai trò của các cấp ủy cơ sở. Quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, dân vận, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn./.

Hồng Hải


Ý kiến bạn đọc