Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hoàng Su Phì liên kết nuôi dê theo chuỗi giá trị

16:05, 14/05/2024

Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Vì vậy, những năm gần đây, triển khai nguồn vốn 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Hoàng Su Phì đẩy mạnh thực hiện dự án nuôi dê liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Toàn huyện Hoàng Su Phì hiện có trên 30.000 con dê, đang phát triển tốt

Xã Hồ Thầu có tổng đàn dê nhiều nhất huyện, toàn xã hiện có hơn 5.000 con, tập trung nhiều ở các thôn Tân Phong, Tân Minh, Quang Vinh, dê Hồ Thầu được chăn thả hoàn toàn tự nhiên trên núi Chiêu Lầu Thi đã có tiếng lâu nay bởi chất lượng thịt thơm ngon. Các hộ chăn nuôi với quy mô lớn đã liên kết với nhau theo chuỗi giá trị để tăng thu nhập cho gia đình.

Các hộ chăn nuôi với quy mô lớn đã liên kết với nhau theo chuỗi giá trị để tăng thu nhập cho gia đình.

Từ năm 2022, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Huyện Hoàng Su Phì đã mở rộng quy mô chuỗi giá trị chăn nuôi dê thêm 2 xã Bản Luốc và Pố Lồ. Thông qua Chủ trì liên kết là HTX SX giống cây trồng và chăn nuôi thú y Hồ Thầu, dê giống được cung ứng đến tận hộ chăn nuôi với quy mô lớn.

Xã Hồ Thầu có tổng đàn dê nhiều nhất huyện Hoàng Su Phì, toàn xã hiện có hơn 5.000 con

Mỗi hộ tham gia mở rộng chuỗi liên kết chăn nuôi dê hàng hóa, được dự án hỗ trợ không hoàn lại gần 90 triệu đồng để mua giống và thuốc thú y, đồng thời được các cơ quan chuyên môn của huyện tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh. Dự án góp phần phát triển đàn dê và nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa của địa phương.

Mỗi hộ tham gia mở rộng chuỗi liên kết chăn nuôi dê hàng hóa, được dự án hỗ trợ không hoàn lại gần 90 triệu đồng để mua giống và thuốc thú y

Toàn huyện Hoàng Su Phì hiện có trên 30.000 con dê, đang phát triển tốt. Theo đánh giá của người nông dân chăn nuôi dê, mức đầu tư cho dê chi phí thấp, thức ăn chỉ là cây cỏ, lá tự nhiên. Thời gian tới, huyện khuyến khích người dân nhân đàn và phát triển theo hướng trang trại, gia trại. Đồng thời, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư, hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi dê theo chuỗi giá trị hàng hóa. Từ đó, từng bước giúp người dân trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, làm giàu hiệu quả.

Đức Long (Hoàng Su Phì)

 


Ý kiến bạn đọc