Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 11

11:02, 30/11/2021

Chiều 29.11, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 11 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp còn có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kết luận phiên họp

Phiên họp tập trung xem xét, thảo luận, tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của HĐND tỉnh; tờ trình kèm dự thảo nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2022 của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết dự toán kinh phí hoạt động năm 2022; chương trình chi tiết kỳ họp thứ tư và triển khai một số nội dung công việc trong thời gian tiếp theo.

 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; đánh giá hiệu quả các nghị quyết quan trọng để làm nổi bật hoạt động của HĐND trong thời gian qua… Tiếp thu các ý kiến và làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh để chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thành công kỳ họp thứ tư, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các văn bản trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian. Nhất trí với ý kiến đề nghị kỳ họp thứ tư sẽ không thảo luận tại tổ mà chỉ dành thời gian cho đại biểu thảo luận tại hội trường. Để nâng cao chất lượng phiên chất vấn và khẳng định trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đề nghị các ban, tổ đại biểu tập trung nghiên cứu đưa ra những câu hỏi chất vấn chất lượng tại kỳ họp.

Tin, ảnh: Lan Phương - Hoàng Huyền (HĐND tỉnh)


Ý kiến bạn đọc