Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Dư nợ cho vay theo Nghị quyết 58 HĐND tỉnh đạt trên 88,5 tỷ đồng

16:48, 14/05/2024

Nghị quyết số 58 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam sành trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 đã đi vào cuộc sống. Sau hơn 3 năm thực hiện, hiện dư nợ đạt trên 88,5 tỷ đồng.

Sau hơn 3 năm thực hiện, hiện dư nợ đạt trên 88,5 tỷ đồng

Thực hiện Nghị quyết số 58 HĐND tỉnh, hiện tổng dư nợ đạt trên 88,5 tỷ đồng với 2.495 hộ vay vốn. Trong đó: Cho vay cải tạo vườn tạp là trên 66,8 tỷ đồng với 2.274 hộ; cho vay phát triển bền vững cây cam sành là trên 21,7 triệu đồng với 221 hộ. Để công tác cho vay đảm bảo, Ngân hàng CSXH đã phối hợp với các địa phương rà soát, thẩm định, lập phương án và hướng dẫn, hỗ trợ các hộ sử dụng vốn vay hiệu quả.

Tạo động lực cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo

Cùng với đó là làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ. Từ nguồn vốn vay theo Nghị quyết 58 HĐND tỉnh đã góp phần nâng cao hiệu quả chương trình cải tạo vườn tạp, nâng cao giá trị cây cam sành, tạo động lực cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. 

Từ nguồn vốn vay theo Nghị quyết 58 HĐND tỉnh đã góp phần nâng cao giá trị cây cam sành

Trên cơ sở nguồn vốn được UBND tỉnh giao và kế hoạch cải tạo vườn tạp hàng năm, Ngân hàng chính sách xã hội sẽ tiếp tục chủ động phối hợp rà soát đối tượng theo hướng dẫn; tiếp nhận hồ sơ nhanh gọn, đảm bảo thẩm định, giải ngân đúng đối tượng, nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2024 đề ra và giúp các hộ có nguồn vốn vay kịp thời thực hiện cải tạo vườn tạp; phát triển bền vững cây cam sành./.

Nguyễn Tâm


Ý kiến bạn đọc